Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Suwerenna Polska
ul. Grażyny 13 lok. 9
02-548 Warszawa
biuro.krajowe@suwerennapolska.pl

+ 48 500 225 722

Zgodnie z art. 10 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek.

Wypełniony wniosek prosimy przesyłać na adres biura Suwerennej Polski.

Odpowiedzialność formalna i merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w BiP spoczywa na Organach Statutowych partii Suwerenna Polska

Redakcja: 

Informacje o osobach odpowiedzialnych za redagowanie Biuletyn Informacji Publicznej:

redaktor: Adrianna Kiełbińska

+ 48 500 225 722

e-mail : biuro.krajowe@suwerennapolska.pl

 

Rejestr umów: 

Rejestr umów xls

Rejestr umów pdf

Rejestr wpłat

Rejestr wpłat xls

Rejestr wpłat pdf

Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja: 29.06.2023 13:10 ADRIANNA KIEŁBIŃSKA
Wytwarzający/ Odpowiadający: ADRIANNA KIEŁBIŃSKA

Pokaż historię zmian

 

Kontakt

Napisz do nas

Zgoda

8 + 3 =